https://www.high-endrolex.com/24

Rury i złączki Al-Pex, Sklep hydrauliczny, Kan-Therm, Tece

Hydraf - artykuły hydrauliczne i sanitarne

https://www.high-endrolex.com/24

Diamond

Zalety systemu

Cały system DIAMOND PEX składa się z rur wielowarstwowych oraz dwóch typów złączek skręcanych i zaciskanych. Rury wielowarstwowe Pex/Al/Pex wykonane są z dwóch rur polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwą aluminium. Charakteryzują się one długą żywotnością oraz łatwą i wygodną instalacją. System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepłej i zimnej wody użytkowej), instalacji centralnego ogrzewania lub chłodzenia, ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych (np. sprężonego powietrza).

Rury wielowarstwowe typu: PEXb/Al./PEXb wykonane z polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwą aluminium. Charakteryzują się długoterminową żywotnością oraz bardzo łatwą i wygodną instalacją . Współpracują ze złączami skręcanymi lub zaciskanymi. Rury te przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych.

Zaciskarka ręczna do rur Al-Pex

 

Charakterystyka techniczna RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-Xb/Al./ PE-Xb DIAMOND

Zewnętrzna oraz wewnętrzna warstwa rury wykonane są z polietylenu usieciowanego metodą „b”. Warstwę środkową stanowi warstwa aluminium. W toku technologicznym końcowy produkt jest sprawdzany w 100%. Sprawdzane są: koncentryczne i równomierne rozłożenie warstw polietylenowych względem warstwy aluminium,  zakres grubości poszczególnych warstw oraz średnice zewnętrzna i wewnętrzna. Badana jest wytrzymałość.

Rura PE-Xb/Al./ PE-Xb DIAMOND produkowana jest w następujących rozmiarach:

16x2

20x2

25x2,5

32x3

Rura Al-Pex
Rura PEx/Al/Pe

Przeznaczenie oraz zakres stosowania

Rura przeznaczona jest do instalacji C.O. oraz instalacji wodociągowej dla ciepłej i zimnej wody a także do ogrzewania podłogowego. Do pracy w instalacjach o temperaturze wody 95” Ci ciśnieniu maksymalnym 10 bar.

Zalety stosowania rur wielowarstwowych PE-XB/AL./ PE-XB

« Wysoka trwałość

« Niski ciężar własny rury

« Całkowita odporność na korozję

« Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła 0,45 W/(mk),

« Niski współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej 0,025 mm/(mk),

« Szczelność na dyfuzję tlenu

« Energooszczędność

« Wysoka elastyczność

« Nie zarastają kamieniem

« Wysoka plastyczność

« Niski współczynnik chropowatości k=0,007 mm

« Odporne na działanie środków chemicznych

 

Instrukcja Montażu Systemu Pex-Al.-Pex

Ogólne zalecenia montażowe:

« Prace montażowe powinny się odbywać w temperaturze powyżej 0”C

« Połączenia skręcane należy stosować tylko miejscach widocznych

« Złączki skręcane nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z betonem

« Złączek skręcanych nie wolno betonować w podłogach, stropach

Przygotowanie rury do montażu:

W celu otrzymania doskonałego połączenia oraz zapewnienia funkcjonalności należy przestrzegać poniższych zasad:

Cięcie:

Rurę należy dociąć na żądaną długość. Należy używać właściwych nożyc do rur. Cięcie musi być prostopadłe do osi rury. Używanie innych narzędzi może spowodować niewłaściwe cięcie. Cięcie nierówne spowoduje nieszczelność połączenia.

Kalibrowanie:

Po obcięciu należy dokonać wykończenia i kalibrowania rury używając kalibratorów. Kalibrator należy włożyć do rury i obracać zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i odwrotnie. Koniec rury należy sfazować przy pomocy rozwiertaka. Pominięcie tych czynności spowoduje uszkodzenie uszczelnienia złączki oraz nieszczelność połączenia.

Czynności dodatkowe:

Z wnętrza rury należy usunąć zabrudzenia oraz wiórki materiału.

 

Montaż złączek skręcanych:

1.Przygotować rurę do montażu.

2.Nakrętkę oraz pierścień zaciskowy należy nasunąć na rurę.

3.Nasunąć rurę na korpus złączki „do oporu'- należy upewnić się że ułożenie złączki jest współosiowe względem rury.

4.Koniec rury musi przylegać do złączki na całym obwodzie. Ułożenie skośne spowoduje nieszczelność połączenia.

5.Dokręcić nakrętkę złączki przy użyciu klucza. Dokręcanie należy wykonać wyłącznie za pomocą dwóch kluczy- dokręcając jednym a kontrując drugim.

W trakcie dokręcania, rura się nie może obracać. Po dokręceniu złączka jest trwale połączona z rurą.

W przypadku konieczności rozebrania połączenia do ponownego montażu należy użyć nowy pierścień zaciskowy. Należy również odciąć użytą wcześniej końcówkę rury.

 

Złączka skręcana GW 16x½ Pex

Złączka skręcana GZ 16x½ Pex Złączka skręcana 16x16 Pex Trójnik skręcany 16x16x16 Pex

 

 

 

Montaż złączek zaciskowych:

1.Przygotować rurę do montażu.

2.Nasunąć rurę na korpus złączki „do oporu”.

3.Sprawdzić w okienkach kontrolnych tulei czy rura jest nasunięta prawidłowo- do końca.

4.Zaprasować połączenie zaciskarką wyposażoną w szczęki zaciskowe typu U (plastikowy pierścień musi przylegać do krawędzi szczęk zaciskarki).

 

Kolano wieszak zaciskane GW 16x½ Pex

Kolano zaciskane 16x16 Pex

Złączka zaciskana  GZ 16x½ Pex

Trójnik Zaciskany 16xGW½x16

 

Gięcie rur wielowarstwowych PE-Xb/Al./ PE-Xb:

Gięcie rur może być wykonywane ręcznie oraz za pomocą sprężyny. Przy gięciu ręcznym promień gięcia nie może być mniejszy niż 5-krotność średnicy zewnętrznej rury.

Nie wolno dopuścić do załamania lub zwężenia przekroju. Nie należy wykonywać gięcia bezpośrednio przy kształtce.

Kompensacja wydłużeń termicznych:

Podczas montażu rur wielowarstwowych PE-Xb/Al./ PE-Xb należy brać pod uwagę wydłużenia termiczne rur.

Współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej wynosi 0,025 mm/(mk).

 

Gwarancja

Rura DIAMOND PE-Xb/Al./ PE-Xb objęta jest 10- letnią gwarancją. Pozostałe elementy systemy objęte są 5- letnią gwarancją.