https://www.high-endrolex.com/24

System Tweetop PERT

Hydraf - artykuły hydrauliczne i sanitarne

https://www.high-endrolex.com/24

logo Tweetop
 

 

 

System Tweetop PERT

System Tweetop PERT to kompletne rozwiązanie instalacyjne, którego podstawowymi elementami są wykonane w innowacyjnej technologii rury oraz różnego rodzaju złączki i kształtki umożliwiające wykonywanie pełnej gamy połączeń.

System bazujący na wykorzystaniu rury wielowarstwowej łączonej poprzez zaprasowanie należy do grupy najnowocześniejszych rozwiązań instalacyjnych na rynku. Decydują o tym dwa czynniki – budowa rury oraz technika łączenia. Rury Systemu Tweetop mają budowę wielowarstwową. Ich rdzeniem jest zgrzana ultradźwiękowo rura aluminiowa. Po dołożeniu na zewnątrz i od wewnątrz rury aluminiowej warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rurę mogącą pracować pod jednoczesnym wpływem ciśnienia i temperatury na poziomie 10 bar i 95°C. Tak unikatowe połączenie tworzywa i materiału tradycyjnego sprawia, że rury Tweetop charakteryzują się zaletami rur tradycyjnych i tworzywowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad.


System połączeń Tweetop PERT
 

 

Właściwości i zastosowania

 

System Tweetop PERT znakomicie sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach jak i przy renowacjach starych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej z zabytkami włącznie.

 • trwałość - oceniana na min 50 lat
 • energooszcządność - niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej
 • higieniczność - PERT II jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody
 • uniwersalność - system Tweetop PERT można montować w instalacjach:
  • zimnej / ciepłej wody użytkowej
  • centralnego ogrzewania
  • ogrzewania płaszczyznowego
  • sprężonego powietrza
  • wody lodowej
  • technologicznych w przemyśle
 • elastyczność - promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci kształtu sprawia, że przy układaniu instalacji można, w średnicach 16-32, zastąpić kolana łukami
 • bardzo mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń termicznych
 • szczelność na dyfuzje tlenu - zarówno rury jak i kształtki są w 100% szczelne na dyfuzje tlenu
 • absolutna szczelność wykonywanych połączeń
 • możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji poprzez użycie kształtek przejściowych, wyposażonych w gwinty
 • wysoki stopień odporności chemicznej
 • mały ciężar

 

Materiał

 

Rury systemu Tweetop PERT wytwarzane są w oparciu o polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych.

W dużym uproszczeniu budowa tego materiału podobna jest do kulek wełny, łączących się ze sobą długimi niciami bocznymi, dając w efekcie strukturę bardzo poplątaną, ale niezwykle mocną i trudną do rozerwania. W przypadku rur przekłada się to na wysoką odporność na temperaturę i ciśnienie tak ważną w instalacjach wodnych i grzewczych.

materiał struktura Tweetop

Porównanie budowy materiału użytego do budowy rur PERT ze standardowymi tworzywami sztucznymi

 

 

Elementy systemu Tweetop PERT


Rury

Podstawą systemu Tweetop PERT są rury wielowarstwowe składające się z:

Rury systemu Tweetop PERT stanowią unikalne połączenie zalet tworzywa sztucznego i metalu, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wad tych materiałów.

 

 

Rury

Przekrój przez rurę wielowarstwową Tweetop PERT

 

Kształtki - technika łączenia

Elementy systemu łączone są z użyciem trzech typów kształtek.


Kształtki mosiężne zaprasowywane, niklowane

 

Specyfika wykonywania połączeń w ramach systemu Tweetop, bazuje na technologii zaprasowania, polegającej na mechanicznym zespoleniu tworzywa z kształtką z mosiądzu. Tego typu połączenia są:

 

 

kształtki zaprasowane

Przekrój przez połączenie zaprasowywane systemu Tweetop PERT
 

Połączenia zaprasowywane wykonujemy przy użyciu systemowych zaciskarek ręcznych lub elektrycznych, wyposażonych w szczęki zaciskowe o profilu U. Połączenie winno być poprzedzone fazowaniem wewnętrznej powierzchni rury przy użyciu systemowego kalibratora Tweetop.

Kształtki mosiężne skrętno - zaciskowe typu connector core (opcjonalnie niklowane)

Złączki tego typu są niezbędne przy wykonywaniu połączeń systemu Tweetop PERT z rozdzielaczami lub grzejnikami (posiadają sfazowanie typu Eurokonus). Do wykonania połączenia potrzebne są:

 


kształtki 2

 

 

Złączka typu connector core

Pozostałe kształtki skrętno – zaciskowe wykonane z mosiądzu, niklowane

Kształtki tego typu przydatne są przy montażu instalacji natynkowych – połączenia przy użyciu kształtek skrętno – zaciskowych uznawane są za rozłączne i jako takie nie mogą być wykonywane przy montażu instalacji prowadzonych podtynkowo lub podposadzkowo.

Sposób wykonywania połączeń tego typu jest zbieżny do sposobu łączenia z użyciem kształtek typu connector core. Jedyną różnicą stanowi inny rodzaj sfazowania kształtki, typowy dla instalacji wodnych

kształtki skrętno niklowane rysunek, przekrój

Kształtka skrętno-zaciskowa

Firma Tweetop udziela na system rurowy Tweetop PERT 10-letniej gwarancji, a także zapewnia ubezpieczenie systemu do kwoty 4 mln PLN w STU Ergo-Hestia.

 

Gwarancja i ubezpieczenie

Polisa ubezpieczeniowa wydawana jest na konkretny obiekt, na którym zastosowano produkty Tweetop. Polisa posiada indywidualny numer oraz informacje o beneficjencie ewentualnego odszkodowania (inwestorze zadania). Wszelkie koszty związane z wydaniem polisy ponosi Tweetop Sp. z o.o.

Aby uzyskać polisę należy wypełnić następujące warunki:

 • Instalacja musi zostać wykonana przez firmę przeszkoloną przez Tweetop Sp. z o.o.
 • Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi normami i wytycznymi projektowymi.
 • Próba szczelności musi być przeprowadzona w zgodzie z obowiązującymi normami i wytycznymi, a protokół z próby winien zostać załączony do wniosku o wydanie polisy.

Tweetop Gwarancja i ubezpieczenie

 

phone case burgasee them here